ศิลปะนามธรรม

ศิลปะนามธรรม (Abstract Art) ใช้ภาษาภาพในการสื่อความหมายด้วย สี และลายเส้น เพื่อสร้างสัดส่วนซึ่งอาจจะประกอบขึ้นในระดับความเป็นนามธรรมที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาไปจนถึงช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ศิลปะตะวันตกรับอิทธิพลในการใช้ทัศนมิติและความพยายามในการทำให้สมจริงมากที่สุด ขณะที่ศิลปะของวัฒนธรรมนอกทวีปยุโรปถูกเข้าถึงและแสดงให้เห็นแนวทางอันหลากหลายในการอธิบายทัศนประสบการณ์ของตัวศิลปิน จนถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ศิลปินหลายคนรู้สึกถึงความต้องการที่จะสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ ซึ่งสามารถที่จะถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์ และปรัชญา ต้นตอที่ทำให้ศิลปินสร้างสรรค์งานศิลปะของตัวเองนั้นมีหลากหลาย และสะท้อนให้เห็นสภาพก่อนการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคมและปัญญาในทุกแง่มุมของวัฒนธรรมยุโรปในขณะนั้น ผู้ที่ริเริ่มศิลปะนามธรรมคือ วาสสิลี แคนดินสกี ชาวรัสเซีย เขากล่าวว่าความสำคัญของจิตกรรมอยู่ที่ความรู้สึกของสีและการจัดรูปทรง (Colour

Read More
ศิลปะเรอเนซองส์

ศิลปเรอเนซองส์ (Renaissance) – เป็นยุคสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยา เริ่มสมัยศตวรรษที่ 14 ถึง 16 เป็นการระลึกถึงศิลปะยุคสมัยกรีกโรมัน เป็นยุคที่ศิลปะ Classic ที่ถูกฟื้นฟู เน้นความสำคัญของลักษณะเฉพาะบุคคล เน้นไปที่ลักษณะภายนอกของมนุษย์และธรรมชาติ ที่ได้รับแบบอย่างจากศิลปะชั้นสูงในสมัยกรีกและโรมัน นำมาสร้างสรรค์รวมไปถึงงานสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ซึ่งในภาพรวมอาคารจะมีประตูหน้าต่างเพิ่มมากยิ่งขึ้น ประดับตกแต่งภายในด้วยภาพจิตรกรรมและประติมากรรมที่ดูหรูหรา สง่างาม คำว่า “เรอเนซองส์”  หมายถึง การเกิดใหม่ หรือ

Read More
ศิลปะโรมัน

ศิลปะของกรุงโรมโบราณ , ของสาธารณรัฐและต่อมาเอ็มไพร์รวมถึงสถาปัตยกรรม , จิตรกรรม , ประติมากรรมและงานโมเสค วัตถุหรูในโลหะการทำงาน , การแกะสลักอัญมณี , แกะสลักงาช้างและแก้วบางครั้งจะถือว่าเป็นรูปแบบเล็ก ๆ น้อย ๆ ของศิลปะโรมันแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นนี้ในเวลานั้น ประติมากรรมอาจถือได้ว่าเป็นรูปแบบศิลปะที่สูงที่สุดของชาวโรมัน แต่การวาดรูปก็ยังได้รับการยกย่องเช่นกัน รูปสลักขนาดใหญ่มากมีชีวิตรอดมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 เป็นต้นมาแม้ว่าจะมีน้อยมากจากก่อนหน้านี้ แต่ยังคงมีภาพวาดอยู่น้อยมากและอาจไม่มีอะไรที่คนร่วมสมัยจะถือว่ามีคุณภาพสูงสุด ศิลปะโรมัน (Roman Art)

Read More